Generalforsamling

  1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Lole Møller

Referent: Annie Hagel

19 medlemmer til stede.

  1. Dagsorden godkendt.
  2. Bestyrelsens beretning ved Jørgen Bodilsen.
  3. Orientering fra byrådsmedlemmer ved Allan Berg Mortensen og regionsrådsmedlemmer ved Annie Hagel.

Vi valgte at tage diskussionen af bestyrelsens beretning og orienteringerne samlet. Et udpluk:

Anders: Vi skal være stolte af resultatet. Vi har ikke bare bevaret, men udbygget vores bastion i kommunen.

Konflikten i afdelingen har sat sit præg på valgkampen og bestyrelsens arbejde.

Vi har haft to medlemmer af byrådet, som har udført et arbejde, som har vundet respekt.

Jørgen og Karin har i bestyrelsen udført et kæmpe arbejde for at få det hele til at lykkes. Vi har haft en partikasse, som har gjort, at vi kunne betale os fra meget-

Allan: Ros til Karin og Jørgen. Tror vi kan bruge det alternative flertal (Enhedslisten, socialdemokrater, radikale og alternativet) i byrådet til noget, fx forslag om brev til beskæftigelsesministeren om at afskaffe kontanthjælpsloftet og at 25% af nye boliger skal være almene.

Jørgen M: Vores konflikt er bevaret inden for murene og ikke kommet ud, det er godt. Vi skal drøfte, hvad vi principielt står for i Helsingør. Vi skal tale ordentligt til hinanden.

Håber vi får gejsten tilbage. Sundhedshuset. Vi har fået lovet mere. Hvordan hænger det sammen?

Peder Henning: Tegningerne i valgkampen var et fremskridt. Plakaterne er af plastic, hvordan kan de genbruges? Byrødderne har gjort et godt arbejde.

Jesper: forkert at bruge ordet rød om partier, som er mere sorte end røde. Valget gik vel så godt som det kunne. Hvad mener Enhedslisten om 1813?

Debat om billige, små boliger, hvor skal de ligge? Kollektiv trafik, herunder gratis bus, shuttlebus.

Anders: Vi skal nedprioritere facebook-diskussionen. I stedet diskutere bredt, hvad vi vil. Den nye bestyrelse skal prøve at sætte gang i konkrete debatter om, hvad vi mener om fx boliger, affaldssortering mm.

Jeppe: Unik situation i forbindelse OK forhandlinger på det offentlige område. Forhandlingsfællesskabet: Vi går ikke i gang, før lærerne får lov til at forhandle om deres arbejdstid.

Der kommer udspil fra Enhedslistens faglige udvalg til, hvad vi kan gøre.

Jørgen M: Vi skal samarbejde med Alternativet på det grønne område. Og med bevægelser på alle områder.

Allan: Endelig fik vi tegninger. En fejl at de var alt for små. Plasticplakater var meget lettere, selv om plastic er noget møg. Nogen er i depot, nogle til genbrug. Vi er det mest dagsordensættende parti efter konservative i Byrådet. Kollektiv trafik op på et medlemsmøde.

Søren: Jeg vil rose kandidaterne og medlemmerne for at opstille kandidaterne og vælgerne for at stemme i den rigtige rækkefølge. Alle gjorde det, de kunne. Bestyrelsen kunne måske have uddelegeret mere.

Ellen: Flot beretning fra byrådsgruppen. Har siddet i mange bestyrelse. Lært, at man skal tænke positivt og lytte til andres ideer. Den nye bestyrelse skal skabe en god stemning, for det har vi brug for. Den nye bestyrelse skal have hjælp, undergrupper, motivere og involvere medlemmerne. Fredagscafe er en god idé.

Hans-Jørgen: De mindre velfungerende borgere skal fordeles i hele kommunen.

Bjørn: Karikaturer er svære at lave. Vil gerne være med til at arbejde for miljø og grønne områder. Vi må gøre mere.

Torben: katastrofalt at lave en sideordnet opstilling og opstiller nogle, hvis holdning vi ikke kender. Fremover skal vi sørge for at de der opstilles er med på Enhedslistens linje.

Allan: Tilhænger af sideordnet opstilling, så vælgerne bestemmer. Enig i, at vi skal stille flere krav til de der opstilles som kandidater og andre poster.

Haldis: Mange efterlyser, at vi skal gøre mere. Men hvem er vi? Andre end mig selv? Tak til bestyrelsen for at holde styr på det hele. Jo flere grupper jo bedre, men vi skal afstemme vores forventninger.

Jeppe: vil gerne arrangere et cafearrangement om overenskomstsituationen på det offentlige område.

Vi har skiftet kasserer undervejs, det betyder, at der mangler regnskab for den første del af perioden. Udgiften til post nord er ikke med, fordi de endnu ikke har sendt en faktura. Måske mangler der en faktura fra trykning af miljøfolder. Alt i alt mangler der udgifter på ca. 40.000 kr.

Anders foreslår, at han og Hans Jørgen sammen gennemgår bankoverførsler for den første del af regnskabsperioden. Det er ikke muligt at lave et rigtigt regnskab, da bilag mangler. På de betingelser tager vi den mangelfulde første del til efterretning og godkender regnskabet for anden periode.

  1. Indkomne forslag

Forslag til vedtægterne:

Paragraf 4. stk.10: Valg af medlemmer til repræsentantskabet i region Hovedstaden skal ske på generalforsamlingen.

Vedtaget.

Paragraf 6.3: De byrødder, som er medlem af fagudvalg, skal så vidt muligt have en støtte- eller interessegruppe tilknyttet.

Vedtaget.

Søren og Helena vil gerne melde sig som sparringspersoner for socialudvalget.

 

Forslag til bestyrelsen:

Bestyrelsen skal have en permanent tovholder for valg og kampagner.

Overlades til ny bestyrelse.

  1. Budget for det kommende år

Overlades sammen med udformning af arbejdsplan til ny bestyrelse.

Herunder overvejelse om andre lokaler.

  1. Valg af ny bestyrelse.

Jesper, Jesper, Ellen, Karin, Jørgen, Allan, Anders som kasserer

Suppleanter: Søren, Kaj.

  1. Revisor: Hans Jørgen. Suppleant: Bjørn.
  2. Eventuelt

Jørgen M vil gerne være med i kulturudvalget og opfordrer bestyrelsen til at få flere unge og indvandrere med.

Peder Henning; obs på seksualundervisningen i skolen. Den er for teoretisk

Ellen: forslag om møde med Mohammed Helal fra Palæstina, hvis det lykkes at få ham herop omkring 18.2.

Anders: Alfred synger og spiller i Smedenes Hus 27. februar kl. 19 – 21.

Lole: Enhedslisten holder kulturfestival 27.1. i Valby